Best Uruguayan Restaurants In Hanoi Near Me

The Hanoi Social Club Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bun Cha Ta Hanoi Bún Bò Nam Bộ Bách Phương French Grill Pacifica Restaurant Saigon Restaurant Phở gia truyền Summit Lounge Sunset Bar at InterContinental Hotel Pan Pacific Hanoi Bia Hoi Corner InterContinental Hanoi Westlake, an IHG Hotel Hanoi Street Food Tour Home Hanoi Restaurant Ming Restaurant

1. The Hanoi Social Club - Quận Hoàn Kiếm

· 2669 reviews

6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

Verified

Verified

· 1347 reviews

57 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111200, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Bun Cha Ta Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 2100 reviews

21 Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Bún Bò Nam Bộ Bách Phương - Quận Hoàn Kiếm

· 4258 reviews

67 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

5. French Grill - Quận Nam Từ Liêm

· 179 reviews

8 Do Duc Duc, Me Tri, South Tu Liem, Hanoi, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Pacifica Restaurant - Phường Yên Phụ

· 3 reviews

1 Đ. Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Saigon Restaurant - Phường Quảng An

· 25 reviews

InterContinental Hanoi Westlake, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Phở gia truyền - Quận Hoàn Kiếm

· 437 reviews

49 Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

9. Summit Lounge - Phường Yên Phụ

· 321 reviews

1 Đ. Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Sunset Bar at InterContinental Hotel - Phường Quảng An

· 209 reviews

5 Từ Hoa Công Chúa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Pan Pacific Hanoi - Phường Yên Phụ

· 2929 reviews

1 Đ. Thanh Niên, Road, Ba Đình, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Bia Hoi Corner - Quận Hoàn Kiếm

· 387 reviews

14 Đông Thái, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

13. InterContinental Hanoi Westlake, an IHG Hotel - Phường Quảng An

· 3483 reviews

05 P. Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Hanoi Street Food Tour - Quận Hoàn Kiếm

· 248 reviews

78a Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Home Hanoi Restaurant - Phường Trúc Bạch

· 1288 reviews

34 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 100000, Vietnam

Address WhatsApp

16. Ming Restaurant - Phường Yên Phụ

· 35 reviews

1 Đ. Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of Uruguayan restaurants in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.