Best Themed Restaurants In Hanoi Near Me

The Hanoi Social Club Essence Restaurant Downtown Cafe & Restaurant The Rhythms Restaurant S&L's Diner Bao Khanh Lều Coffee & Bar Poke Hanoi Madam Tran Restaurant ( Best Vietnamese Cuisine & International Dishes) Duong Dining - Restaurant in Hanoi Old Quarter The Hung Ha Noi Snake Restaurant Chestnut Restaurant & Sky Bar Mam Com Viet Restaurant - Hanoi Garden house 2 Ha Noi Soul Cafe - 3 Floor Chops Old Quarter Cumulus Restaurant Duong's Restaurant Hungry Hanoi restaurant Hanoi Food Culture

1. The Hanoi Social Club - Quận Hoàn Kiếm

· 2669 reviews

6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Essence Restaurant - Quận Ba Đình

Verified

Verified

· 994 reviews

38A P. Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Downtown Cafe & Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 467 reviews

17-19 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. The Rhythms Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 59 reviews

7th floor, 33-35 Hàng Dầu, street, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. S&L's Diner Bao Khanh - Quận Hoàn Kiếm

· 599 reviews

22 P. Báo Khánh, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Lều Coffee & Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 119 reviews

Số 1 Tạ Hiện, Tầng 2, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, No.1 Ta Hien Street, 2nd Floor, Hoan Kiem Dis, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Poke Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 437 reviews

11B P. Hàng Khay, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Madam Tran Restaurant ( Best Vietnamese Cuisine & International Dishes) - Quận Hoàn Kiếm

· 223 reviews

44C Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. Duong Dining - Restaurant in Hanoi Old Quarter - Quận Hoàn Kiếm

· 238 reviews

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. The Hung Ha Noi Snake Restaurant - Long Biên

· 840 reviews

33 Phố Lệ Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Chestnut Restaurant & Sky Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 139 reviews

12th Floor, 61 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Mam Com Viet Restaurant - Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 171 reviews

Khách sạn JM Marvel, Tầng 8, 9, 16 Hàng Da, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Garden house 2 - Quận Hoàn Kiếm

· 253 reviews

55 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Ha Noi Soul Cafe - 3 Floor - Quận Hoàn Kiếm

· 4 reviews

7 Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

15. Chops Old Quarter - Quận Hoàn Kiếm

· 1496 reviews

22 P. Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website

16. Cumulus Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 188 reviews

45 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. Duong's Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 1228 reviews

27 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. Hungry Hanoi restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 242 reviews

32 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website

19. Hanoi Food Culture - Quận Hoàn Kiếm

· 495 reviews

60 Ng. Phất Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

add a comment of themed restaurants in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.