Best Places To Dine Tapas In Hanoi Near Me

Pincho - Tapas Kitchen and Drinks El Loco tapasbar Essence Restaurant La SalSa Restaurant OldTown Restaurant & Pub Madam Tran Restaurant ( Best Vietnamese Cuisine & International Dishes) Casa España Vietnam đào - cocktail & tapas bar Mam Com Viet Restaurant - Hanoi Poke Hanoi Tapastic - Kitchen & Drinks Duong Dining - Restaurant in Hanoi Old Quarter The Hanoi Social Club Hoang's Restaurant Chestnut Restaurant & Sky Bar Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội The Hung Ha Noi Snake Restaurant Tung's Kitchen Standing Bar

1. Pincho - Tapas Kitchen and Drinks - Quận Ba Đình

· 355 reviews

34C Cao Bá Quát, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 110902, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. El Loco tapasbar - Phường Nhật Tân

Verified

Verified

· 296 reviews

65 Ngõ 52 Đường Tô Ngọc Vân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Essence Restaurant - Quận Ba Đình

· 994 reviews

38A P. Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. La SalSa Restaurant - Phường Quảng An

· 243 reviews

53 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. OldTown Restaurant & Pub - Quận Hoàn Kiếm

· 27 reviews

87 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

6. Madam Tran Restaurant ( Best Vietnamese Cuisine & International Dishes) - Quận Hoàn Kiếm

· 223 reviews

44C Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Casa España Vietnam - Quận Cầu Giấy

· 43 reviews

Star Tower, D. Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Vietnam

Address WhatsApp

8. đào - cocktail & tapas bar - Quận Hoàn Kiếm

· 10 reviews

58B Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

9. Mam Com Viet Restaurant - Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 171 reviews

Khách sạn JM Marvel, Tầng 8, 9, 16 Hàng Da, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Poke Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 437 reviews

11B P. Hàng Khay, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Tapastic - Kitchen & Drinks - Quận Hoàn Kiếm

· 10 reviews

21 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Duong Dining - Restaurant in Hanoi Old Quarter - Quận Hoàn Kiếm

· 238 reviews

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. The Hanoi Social Club - Quận Hoàn Kiếm

· 2669 reviews

6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Hoang's Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 522 reviews

66 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Chestnut Restaurant & Sky Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 139 reviews

12th Floor, 61 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

· 1347 reviews

57 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111200, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. The Hung Ha Noi Snake Restaurant - Long Biên

· 840 reviews

33 Phố Lệ Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. Tung's Kitchen - Quận Hoàn Kiếm

· 175 reviews

20 Hàng Nón, |, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. Standing Bar - Phường Trúc Bạch

· 512 reviews

170 Phố Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of places to dine tapas in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.