Best Nightclubs In Hanoi Near Me

The Warehouse Club DON Lounge The Opera NightClub Binh Minh Jazz Club Hero Club Savage Hanoi CLU Cocktail Bar Jigger Cocktail & Wine Bar Bar Hair of the Dog SHARK Club Polite & Co Kumquat Tree Speakeasy Bar TITAN Lounge Hanoi 1900 Club Hanoi Hanoi Club HIDDEN CLUB King Pirates Pub The 371 Bar Camelia Lounge Hanoi Northern Soul Rooftop Bar

1. The Warehouse Club - Quận Hoàn Kiếm

· 18 reviews

169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

2. DON Lounge - Quận Hoàn Kiếm

Verified

Verified

· 91 reviews

Tầng 3 chợ, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. The Opera NightClub - Quận Hoàn Kiếm

· 28 reviews

18 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Binh Minh Jazz Club - Quận Hoàn Kiếm

· 821 reviews

1 Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Hero Club - Phường Trúc Bạch

· 1543 reviews

42M Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Savage Hanoi - Phường Quảng An

· 174 reviews

1 Ngõ 9 - Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. CLU Cocktail Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 38 reviews

6 Tong Duy Tan Hanoi Hanoi City, 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Jigger Cocktail & Wine Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 250 reviews

59 P. Nam Ngư, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111105, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. Bar Hair of the Dog - Quận Hoàn Kiếm

· 130 reviews

32 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. SHARK Club - Quận Hoàn Kiếm

· 45 reviews

21 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Polite & Co - Quận Hoàn Kiếm

· 730 reviews

5b Ng. Báo Khánh, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111000, Vietnam

Address WhatsApp

12. Kumquat Tree Speakeasy Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 163 reviews

1 Nguyễn Khắc Cần, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. TITAN Lounge Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 19 reviews

Tràng Tiền Plaza, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. 1900 Club Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 2209 reviews

8B Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Hanoi Club - Quận Hai Bà Trưng

· 15 reviews

88 Bùi Thị Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

16. HIDDEN CLUB - Phường Nhật Tân

· 5 reviews

33/52 Tô Ngọc Vân Hà Nội Hanoi City, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. King Pirates Pub - Quận Hoàn Kiếm

· 219 reviews

24b Hàng Giầy, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. The 371 Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 96 reviews

42B Bát Đàn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. Camelia Lounge Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 31 reviews

44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

20. Northern Soul Rooftop Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 63 reviews

31 Tạ Hiện (5th Floor, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website

add a comment of nightclubs in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.