Best House Clubs In Hanoi Near Me

Savage Hanoi The Toilet Club The Opera NightClub 1900 Club Hanoi Infinity Club Hanoi Hero Club Binh Minh Jazz Club HIDDEN CLUB King Pirates Pub Hey Club Hanoi Club Hanoi Rock City SHARK Club Camelia Lounge Hanoi Corner Pub Press Club Hanoi The Hanoi Club Hotel & Residences The Warehouse Club

1. Savage Hanoi - Phường Quảng An

· 174 reviews

1 Ngõ 9 - Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. The Toilet Club - Quận Hoàn Kiếm

Verified

Verified

· 137 reviews

6th Floor, 41 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

3. The Opera NightClub - Quận Hoàn Kiếm

· 28 reviews

18 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. 1900 Club Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 2209 reviews

8B Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Infinity Club Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 63 reviews

45 P. Hàng Bài, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website

6. Hero Club - Phường Trúc Bạch

· 1543 reviews

42M Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Binh Minh Jazz Club - Quận Hoàn Kiếm

· 821 reviews

1 Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. HIDDEN CLUB - Phường Nhật Tân

· 5 reviews

33/52 Tô Ngọc Vân Hà Nội Hanoi City, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. King Pirates Pub - Quận Hoàn Kiếm

· 219 reviews

24b Hàng Giầy, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Hey Club - Quận Hoàn Kiếm

· 263 reviews

57 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address WhatsApp

11. Hanoi Club - Quận Hai Bà Trưng

· 15 reviews

88 Bùi Thị Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

12. Hanoi Rock City - Phường Quảng An

· 657 reviews

27/52 Đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Hanoi Opera House - Quận Hoàn Kiếm

· 13442 reviews

01 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. SHARK Club - Quận Hoàn Kiếm

· 45 reviews

21 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Camelia Lounge Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 31 reviews

44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Corner Pub - Phường Yên Phụ

· 201 reviews

Ngách 50 Ngõ 310 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

17. Press Club Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 598 reviews

12 Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. The Hanoi Club Hotel & Residences - Phường Yên Phụ

· 301 reviews

76 P. Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. The Warehouse Club - Quận Hoàn Kiếm

· 18 reviews

169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

add a comment of house clubs in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.