Best Group Dinners In Hanoi Near Me

Poke Hanoi Essence Restaurant Downtown Cafe & Restaurant The Rhythms Restaurant Colette French Bistro & Wine Bar Duong Dining - Restaurant in Hanoi Old Quarter Chestnut Restaurant & Sky Bar Gia Ngư Restaurant Unique Dining Hanoi - International & Fusion Restaurant La Badiane Cumulus Restaurant Madam Tran Restaurant ( Best Vietnamese Cuisine & International Dishes) Thuần Việt Quán Restaurant Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội Press Club Hanoi The Hanoi Social Club Hong Hoai's Restaurant Garden house 2

1. Poke Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 437 reviews

11B P. Hàng Khay, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Essence Restaurant - Quận Ba Đình

Verified

Verified

· 994 reviews

38A P. Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Downtown Cafe & Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 467 reviews

17-19 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. The Rhythms Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 59 reviews

7th floor, 33-35 Hàng Dầu, street, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Colette French Bistro & Wine Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 130 reviews

12 Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

6. Duong Dining - Restaurant in Hanoi Old Quarter - Quận Hoàn Kiếm

· 238 reviews

101 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. Chestnut Restaurant & Sky Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 139 reviews

12th Floor, 61 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Gia Ngư Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 649 reviews

27-29 Phố Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. Green Farm Restaurant & Cooking Class Center - Quận Hoàn Kiếm

· 794 reviews

44B Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Unique Dining Hanoi - International & Fusion Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 51 reviews

27 Hàng Bông, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. La Badiane - Quận Hoàn Kiếm

· 973 reviews

10 P. Nam Ngư, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

12. Cumulus Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 188 reviews

45 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Madam Tran Restaurant ( Best Vietnamese Cuisine & International Dishes) - Quận Hoàn Kiếm

· 223 reviews

44C Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

14. Thuần Việt Quán Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 58 reviews

44 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

15. Chả Cá Lang Liêu - Chả Cá Ngon 57 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

· 1347 reviews

57 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111200, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Press Club Hanoi - Quận Hoàn Kiếm

· 598 reviews

12 Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

17. The Hanoi Social Club - Quận Hoàn Kiếm

· 2669 reviews

6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. Hong Hoai's Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 646 reviews

20 Bát Đàn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

19. Garden house 2 - Quận Hoàn Kiếm

· 253 reviews

55 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of group dinners in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.