Best Free Tapas Bars In Hanoi Near Me

Pincho - Tapas Kitchen and Drinks El Loco tapasbar Standing Bar đào - cocktail & tapas bar Tannin Wine Bar Polite & Co Xupito Bar Casa España Vietnam Mojito Bar & Lounge Restaurant Twilight Sky Bar Lều Coffee & Bar The Hanoi Social Club Tadioto La SalSa Restaurant Lighthouse Sky Bar Tet Bar 3 Rastaman Pub Craft Beer Pub Pasteur Street Brewing Co. - Hoan Kiem Taproom & Restaurant Corner Pub

1. Pincho - Tapas Kitchen and Drinks - Quận Ba Đình

· 355 reviews

34C Cao Bá Quát, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 110902, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. El Loco tapasbar - Phường Nhật Tân

Verified

Verified

· 296 reviews

65 Ngõ 52 Đường Tô Ngọc Vân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

3. Standing Bar - Phường Trúc Bạch

· 512 reviews

170 Phố Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. đào - cocktail & tapas bar - Quận Hoàn Kiếm

· 10 reviews

58B Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

5. Tannin Wine Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 113 reviews

46 Hàng Vải, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

6. Polite & Co - Quận Hoàn Kiếm

· 730 reviews

5b Ng. Báo Khánh, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111000, Vietnam

Address WhatsApp

7. Xupito Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 186 reviews

37 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

8. Casa España Vietnam - Quận Cầu Giấy

· 43 reviews

Star Tower, D. Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Vietnam

Address WhatsApp

9. Mojito Bar & Lounge Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 237 reviews

19 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Twilight Sky Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 4 reviews

1A Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Lều Coffee & Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 119 reviews

Số 1 Tạ Hiện, Tầng 2, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, No.1 Ta Hien Street, 2nd Floor, Hoan Kiem Dis, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. The Hanoi Social Club - Quận Hoàn Kiếm

· 2669 reviews

6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Tadioto - Quận Hoàn Kiếm

· 368 reviews

24 Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

14. La SalSa Restaurant - Phường Quảng An

· 243 reviews

53 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Lighthouse Sky Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 38 reviews

27 Hàng Bè, Old Quarter, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

16. Tet Bar 3 - Quận Hoàn Kiếm

· 106 reviews

2 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

17. Rastaman Pub - Phường Quảng An

· 368 reviews

25 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

18. Craft Beer Pub - Quận Hoàn Kiếm

· 580 reviews

26 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

19. Pasteur Street Brewing Co. - Hoan Kiem Taproom & Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 979 reviews

1 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

20. Corner Pub - Phường Yên Phụ

· 201 reviews

Ngách 50 Ngõ 310 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

add a comment of free tapas bars in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.