Best American Snack Bars In Hanoi Near Me

Lều Coffee & Bar Polite & Co Top Of Hanoi Standing Bar Bia Hoi Junction The Hanoi Social Club The Alchemist - Cocktail Bar Peachy Craft Beer Pub Nê Cocktail bar Circle Coffee - Bar Pasteur Street Brewing Co. - Hoan Kiem Taproom & Restaurant Puku Cafe & Bar Tet Bar 3 Kumquat Tree Speakeasy Bar Craft Beer Pub Beer Corner The Note Coffee Hanoi Coffee Station the rooftop bar Turtle Lake Brewing Company

1. Lều Coffee & Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 119 reviews

Số 1 Tạ Hiện, Tầng 2, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, No.1 Ta Hien Street, 2nd Floor, Hoan Kiem Dis, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

2. Polite & Co - Quận Hoàn Kiếm

Verified

Verified

· 730 reviews

5b Ng. Báo Khánh, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111000, Vietnam

Address WhatsApp

3. Top Of Hanoi - Quận Ba Đình

· 993 reviews

54 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

4. Standing Bar - Phường Trúc Bạch

· 512 reviews

170 Phố Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

5. Bia Hoi Junction - Quận Hoàn Kiếm

· 26 reviews

1 Phố Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

6. The Hanoi Social Club - Quận Hoàn Kiếm

· 2669 reviews

6 Ngõ Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

7. The Alchemist - Cocktail Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 235 reviews

19 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

8. Peachy Craft Beer Pub - Quận Hoàn Kiếm

· 230 reviews

87 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

9. Nê Cocktail bar - Quận Hoàn Kiếm

· 380 reviews

3B Tống Duy Tân, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

10. Circle Coffee - Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 352 reviews

49 Hàng Quạt, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address Website WhatsApp

11. Pasteur Street Brewing Co. - Hoan Kiem Taproom & Restaurant - Quận Hoàn Kiếm

· 979 reviews

1 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address Website WhatsApp

12. Puku Cafe & Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 1084 reviews

16-18 Tống Duy Tân, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

13. Tet Bar 3 - Quận Hoàn Kiếm

· 106 reviews

2 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address WhatsApp

14. Kumquat Tree Speakeasy Bar - Quận Hoàn Kiếm

· 163 reviews

1 Nguyễn Khắc Cần, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

15. Craft Beer Pub - Quận Hoàn Kiếm

· 580 reviews

26 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address

16. Beer Corner - Quận Hoàn Kiếm

· 511 reviews

13 Hàng Giầy, Hàng Buồm, Hà Noi, Hoàn Kiếm, Vietnam

Address Website

17. The Note Coffee - Quận Hoàn Kiếm

· 2192 reviews

64 Lương Văn Can, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

18. Hanoi Coffee Station - Quận Hoàn Kiếm

· 410 reviews

Second floor, 44 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Address WhatsApp

19. the rooftop bar - Quận Hoàn Kiếm

· 81 reviews

83b P. Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Vietnam

Address WhatsApp

20. Turtle Lake Brewing Company - Phường Quảng An

· 383 reviews

105 Phố Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Address Website WhatsApp

add a comment of American snack bars in Hanoi

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.